Synskadad med skytte som intresse

Att vara synskadad hindrar inte att man har skytte som hobby. Den som vill kan även satsa på skytte som elitidrottare och tävla både nationellt och internationellt. För att kunna ägna sig åt skytte som synskadad krävs en elektronskyttebox, och tillräckligt god hörsel för att höra när man närmar sig målet i sikte. Det kallas för elektronskytte och används företrädesvis vid skytte med luftgevär. Det första som händer är att en lampa lyser på måltavlan, detta ljus omvandlas till ljud. Ljudet ökar i frekvens ju närmare högsta poäng man siktar. Här gäller det att lära sig det rätta ljudet på den så kallade siktbilden, och inte hur den bör se ut.

170301-F-MA427-005Man har en box som väger ungefär ett kilo och det är denna elektronskyttebox som gör om ljuset till ljud, på en enda frekvens. Tonen man hör är helt ren och fri från så kallade övertoner, det är en sinuston. Boxen finns i flera olika modeller, men tekniken går framåt och utvecklarna samarbetar kontinuerligt med personer som kan det mesta om elektronskytte. Förr kunde störningar förekomma, men dagens boxar är helt störningsfria.

Den som är synskadad och skytt inkluderas i handikappidrotten. Svenska skyttar med handikapp såsom synskada, rörelsehinder eller utvecklingsstörning är imponerande framgångsrika i internationella tävlingar. Sportens popularitet bland till exempel synskadade visar sig inte minst i de många föreningar som bedriver handikappskytte, de är fler än 60 till antalet. Skytte är en tacksam sport ur jämlikhetssynpunkt. I stort sett alla kan ägna sig åt skytte, vare sig ålder, kön eller handikapp kan hålla någon borta. Alla tävlingar sker på lika villkor.

Oavsett om man är synskadad eller inte är det samma teknik som gäller. Man måste ha god koncentrationsförmåga, kunna sitta stilla och redo i skjutställning, och skjuta vid rätt tillfälle såklart. De mentala och fysiska förutsättningarna är desamma för alla inom skytte.