Svenska Parasportförbundet och elektronskytte

Har du ett brinnande intresse för skytte men inte riktigt vet hur man ska gå tillväga för att börja skjuta, så är ett tips att surfa in på Svenska Skyttesportförbundet, SvSF och deras hemsida. Titta också om det finns någon skytteförening i din hemkommun. Om du är synskadad kan Svenska Parasportförbundet vara behjälpliga. De samverkar med Svenska Skyttesportförbundet, SvSF och har funnits allt sedan 1969. De tillhör Riksidrottsförbundet och strävar efter att alla som har någon slags funktionsnedsättning ska kunna få samma möjligheter som alla andra att välja den idrott de är mest intresserade av. Med funktionsnedsättning menas till exempel utvecklingsstörning, rörelsehinder eller synnedsättning. Svenska Parasportförbundet har arton egna idrotter och samarbetar med lika många specialidrottsförbund.

shooting-1524169_960_720Före år 2015 hette de Svenska handikappidrottsförbundet, men idag följer de internationella strömningar som för tankarna till parasport och det största evenemanget, nämligen Paralympics. I Sverige finns mer än 60 föreningar där man kan utöva skytte som synskadad. Det kallas elektronskytte och man förlitar sig på sina öron istället för ögonen. Ljus görs om till störningsfritt ljud via en elektronskyttebox. Ljudet och dess sinuston ger dig siktbilden genom att tillta i frekvens ju närmre målet du siktar. Även om du förlitar dig på öronen vid elektronskytte är det av yttersta vikt att använda skyddsglasögon.

Vid en jämförelse av elektronskytte och vanligt skytte är det ingen skillnad utifrån ett sportsligt perspektiv och jämlikhet. Oavsett om du har nedsatt syn eller ser toppenbra så är tekniken densamma och det är andra egenskaper än din syn som avgör om du blir en bra skytt eller inte. Det gäller att kunna koncentrera sig, vara lugn och harmonisk samtidigt som man bör vara viljestark, envis och givetvis ha ett starkt intresse för sporten. Av vikt är också att ha roligt på skjutbanan, då är det lättare att lyckas.

Skytte är sporten som alla kan utöva, ung som gammal.