Skytte med elektronskyttebox

En elektronskyttebox är avgörande för att den som är synskadad ska kunna utöva skytte, så kallat elektronskytte. Det finns flera modeller av elektronskytteboxar på marknaden, men det är de senaste som rekommenderas eftersom de är helt störningsfria. De modernaste boxarna är batteridrivna och batteriet går att byta ut. På en laddning, som tar en timme, kan man skjuta en hel dag och lite till, närmare bestämt i ungefär tio timmar, innan det är dags för en ny laddningstid.

140608-F-JZ552-772Elektronskytteboxen väger inte mer än ett kilo och den används av synskadade för att de ska kunna höra istället för att se siktbilden. Efter enträgen träning lär man sig hur det ska låta när det är dags att skjuta. Den som har bra syn lär sig hur det ska se ut istället, det är i stort sett den enda skillnaden. Måltavlans lampa lyser, men ljuset omvandlas via boxen till ljud helt utan övertoner och på en frekvens, en sinuston. Ju närmare målet man siktar desto högre blir ljudets frekvens.

Det finns fler än 60 skytteföreningar där man utövar elektronskytte och annat handikappskytte. Begreppet handikappidrott har successivt kommit att bytas ut mot parasport. Som exempel kan nämnas att Svenska handikappidrottsförbundet har bytt namn till Svenska Parasportförbundet. Man vill föra tankarna till Paralympics och följa det som gäller internationellt. Det torde vara förhållandevis enkelt att börja med elektronskytte, oavsett om man vill utöva sporten som hobby eller tävla.

Hur man än väljer att göra får man inte glömma att använda säkerhetsglasögon. Det gäller allt skytte och även vid jakt. Det finns inga bestämmelser som kräver nyttjandet av skyddsglasögon, men det är en stark rekommendation. Ett undantag finns dock, och det enligt Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB), vilka gäller vid stålhagelskytte. När man skjuter med stålhagel är det ett krav att bära skyddsglasögon för alla som befinner sig inom ett visst område.