Skyddsglasögon vid skytte

Skyddsglasögon är viktiga att bära oavsett vilken typ av skytte eller jakt man ägnar sig åt. Svenska Skyttesportförbundet, SvSF har tillsammans med Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet tagit fram Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB). Enligt dessa regler ställs det krav på skyddglasögon vid stålhagelskytte och det är något som alla Sveriges skytteklubbar tar fasta på eftersom de följer SäkB. Den senaste och reviderade utgåvan av SäkB gäller från och med den 1 april 2015. Många skytteklubbar har köpt in skyddsglasögon i syfte att kunna sälja dem på plats, men för att vara säker på att få skjuta med stålhagel är rekommendationen att ta med egna skyddsglasögon om klubbens exemplar skulle vara slutsålda.

safety-glasses-864648_960_720Säkerhetsbestämmelserna som bland annat gäller skytte med stålhagel grundar sig på Försvarsmaktens Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera, SäkI 2013. Det är dessa bestämmer som har anpassats till civila skytteorganisationers skjutprogram och utbildningar.

I SäkB, kapitel 2.4.7 framgår vad som gäller när man skjuter med stålhagel mot flygande mål. Det är inte bara skytten själv som ska bära skyddsglasögon. Även provledare och andra som vistas närmare än 30 meter från målet ska bära skydd för sina ögon. Bestämmelserna gäller, utöver krav på skyddsglasögon, att målanordningar och mål inte får vara tillverkade av rikoschetterande material som till exempel metall. Den som manövrerar målet ska alltid befinna sig bakom skytten.

Om man skjuter i terräng, till exempel vid en jaktstig eller i samband med fältskytte måste skjutningen omges av ett område där skador kan tänkas uppstå, ett så kallat riskområde. Den som befinner sig utanför riskområdet ska vara utom fara. När skjutning pågår får ingen befinna sig i riskområdet.

Även om man är synskadad som skytt och bär en elektronskyttebox, för att kunna höra istället för att se när det är dags att skjuta, är det viktigt att använda skyddsglasögon. Alla skyttar bör skydda sina ögon även om man inte skjuter med stålhagel.