Generellt om webbsidan

shooter-695324_960_720

På denna webbsida finns ett antal artiklar samlade som handlar om elektronskytte, det vill säga skytte för synskadade. Förutom elektronskytte kan man finna en del intressanta texter om skyddsglasögon och vad man bör tänka på när man ska köpa sådana. Det är viktigt att använda skyddsglasögon oavsett vilken typ av skytte och/eller jakt man utövar. Att vara ute i skogen och jaga kan innebära att man får en gren i ögat om man inte skyddar sig och den som utövar lerduveskytte kan få fragment i ögonen, för att ge några exempel. Här på webbsidan kan du läsa om hur man väljer rätt material, glasfärg och bågar. Kanske köper man flera och utbytbara glasfärger eftersom olika färger lämpar sig för olika ljusförhållanden.

Det som är extra intressant med skytte är att det är en jämlik sport som kan utövas av i stort sett vem som helst. Vare sig ålder, kön eller handikapp spelar någon roll. Den som är synskadad använder en så kallad elektronskyttebox och får ljus konverterat till ljud. På så sätt kan synskadade lära sig att höra, istället för att se, när det är dags att skjuta. Ju närmare målet man är desto högre blir ljudets frekvens. Boxen har utvecklats och tagits fram i nära samarbete med personer som har gedigen erfarenhet av elektronskytte.

En intressant utveckling inom handikappidrott är att man successivt kommit att överge begreppet till förmån för parasport. Tanken med det är att göra som i andra länder samt att man lätt ska kunna associera till Paralympics.